Nadační fond
časopisu IN! dívčí svět

Líbí se vám časopis IN! dívčí svět?

Považujete za důležité hodnoty, které dívkám přináší?

Zveme vás ke spoluúčasti na našem díle formou finančního daru Nadačnímu fondu.

Přispějete k vytváření kvalitního obsahu časopisu, který provází děvčata složitou dobou dospívání.

1. Co chceme?

Pomáhat mladým lidem najít sebe sama, svoji osobní cestu k Bohu a žít v současném světě v duchu křesťanských hodnot.

2. Co je naším cílem?

Vést mladé dívky k pozitivnímu životnímu stylu založenému na křesťanských hodnotách.

3. Jak pomáháme?

Poskytujeme nadační příspěvky na tvorbu a rozvoj časopisu IN! dívčí svět a hradíme předplatné pro čtenářky v Česku i Slovensku, aby si mohly časopis bez obtíží objednat.

4. Jaký je účel fondu?

Materiální podpora časopisu IN! dívčí svět, jehož obsah popularizuje učení katolické církve v otázkách víry a mravů.

Díky nadačnímu fondu se daří získávat sponzory dobrého díla, a tím přispívat k prorodinné výchově děvčat.

Dary Nadačnímu fondu časopisu IN! dívčí svět
V roce 2024 potřebujeme vybrat 3.000.000 Kč.
K 30.6.2024 jsme s Vaší pomocí vybrali již 490.680 Kč.
Zbývá vybrat 2.509.320 Kč.

Nejčastěji kladené otázky (klikněte na otázku)

Časopis IN! si lze bezplatně objednat prostřednictvím tohoto formuláře. Náklady na tvorbu časopisu za čtenářky hradí Nadační fond časopisu IN!, který získává finanční prostředky od drobných dárců, především z řad rodičů současných i bývalých čtenářek. Pokud máte zájem finančně přispět, informace naleznete zde.

Chceme, aby byl časopis IN! dívčí svět dostupný pro všechny dospívající dívky, které o něj projeví zájem. Již od roku 2005 časopis provází věřící dívky na jejich cestě dospíváním a považujeme za důležité těmto děvčatům předávat aktuální témata ve světle víry a křesťanské morálky. Od ledna 2022 jsme se rozhodli přistoupit k této změně a financovat časopis prostřednictvím Nadačního fondu z příspěvků dárců, aby byl dostupný pro všechny bez ohledu na jejich finanční možnosti.

Časopis je rozesílaný bezplatně všem, kdo o něj požádají prostřednictvím formuláře na stránce info.in.cz.

Časopis IN! můžete podpořit modlitbou, jeho doporučením někomu, komu by se mohl líbit, nebo finančním darem Nadačnímu fondu. Dar je možné zaslat na účet 2200295025/2010 (FIO banka). Další informace naleznete zde.

Výše příspěvku je zcela dobrovolná a děkujeme Vám za jakýkoliv dar, ať už jednorázový nebo pravidelný. Pomůže i malá částka posílaná měsíčně přes trvalý příkaz. Například příspěvkem 90 korun měsíčně, což jsou reálné náklady na tvorbu jednoho čísla časopisu a distribuci, podpoříte jednu dívku, která může časopis odebírat.

Samozřejmě. Nejjednodušší způsob, jak získat potvrzení o daru, je vyplnit tento formulář, na základě kterého Vám bude vygenerován variabilní symbol pro Vaši platbu, aby byla platba spárovaná s Vašimi údaji a Nadační fond časopisu IN! mohl vystavit potvrzení o daru. Ohledně darů se můžete obracet na e-mail dary@nadacnifondin.cz.

Nadační fond časopisu IN! je financovaný z příspěvků drobných dárců. Těmito dárci jsou především rodiče současných i bývalých čtenářek, farnosti, kněží a další lidé, kteří považují za důležité vydávat v dnešní době časopis, který by dospívajícím dívkám předával aktuální témata v souladu s katolickou naukou.

Ano, časopis IN! je distribuován na Slovensko. I pro čtenářky ze Slovenska je časopis IN! zasílán bezplatně a je hrazen Nadačním fondem. Pokud chcete přispět Nadačnímu fondu časopisu IN! ze Slovenska, je tak možné učinit přes účet CZ3820100000002200295025 (FIO banka). Náklady na tvorbu jednoho časopisu s distribucí na Slovensko jsou 3,50 €.

Zavolejte si do Vydavatelství IN! na telefonní číslo 775 598 604 nebo 480 023 408, nebo napište e-mail na adresu objednavky@in.cz, kde vám pomohou konkrétní situaci vyřešit.

Pokud z jakéhokoliv důvodu již nechcete časopis IN! odebírat, oznamte prosím tuto skutečnost na e-mail objednavky@in.cz nebo na telefonní číslo 775 598 604 a 480 023 408 a časopis Vám nadále nebude zasílán.

Jak nás můžete podpořit?

Potvrzení o daru nepotřebuji:

Pokud nepotřebujete potvrzení o svém daru Nadačnímu fondu pro daňové účely, zašlete prosím částku dle Vašeho uvážení jednorázově či pravidelným trvalým platebním příkazem na číslo účtu Nadačního fondu 2200295025/2010, nebo platbou přes QR kód:

Pro platbu ze Slovenska prosím použijte číslo účtu CZ3820100000002200295025

Děkujeme Vám za Váš příspěvek, kterým podporujete naše dílo.

Potvrzení o daru potřebuji:

Přejete-li si za svůj dar Nadačnímu fondu obdržet potvrzení pro daňové účely, vyplňte prosím ještě před odesláním daru tento formulář. Následně ve své emailové schránce naleznete pokyny k platbě, včetně variabilního symbolu či QR kódu, na základě kterých bude potvrzení vystaveno.
Nebo při platbě pomocí údajů v levém sloupci uveďte do poznámky pro příjemce svoji emailovou adresu, na které Vás můžeme kontaktovat kvůli údajům pro potvrzení o daru.

Prostředků nadačního fondu lze použít pouze k realizaci cíle fondu, tedy k podpoře vydavatele časopisu IN! dívčí svět, kterým je v současnosti Vydavatelství IN s.r.o. se sídlem Horní nám. 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 272 65 170.

Kontakt

info@nadacnifondin.cz

Předseda Nadačního fondu:
Jan Balík
Hradčanské nám. 56/16
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 220 392 229, sekretar.balik@apha.cz

Výroční zprávy

Statut nadačního fondu časopisu IN

Pevně věříme, že dílo, které je od počátku provázeno Boží pomocí, bude pro naše čtenářky přínosem a pomocí pro jejich dozrávání a vytváření životních názorů.


Zpět nahoru